Tapio Wirkkala, Thomas 1960s

6 dessert plates, in perfect condition.

19,5x16 - 7.4/5"x6.2/5"

Free shipping

Tapio Wirkkala, Thomas Germany 1960s. 6 dessert plates.

180,00€Price